Styrkhæf teljast verkefni sem uppfylla kröfur 5.gr reglugerðarUSVS um Æskulýðssjóð.

 1. grein
  Framlög úr æskulýðssjóði má veita til eftirtalinna verkefna, svo fremi að þau verkefni nýtist að öllu, eða mestöllu leyti, æsku aðildarfélaga USVS.
 2. Útbreiðslu- og fræðsluverkefna
  2. Íþróttastarfs, svo sem keppnisferða og námskeiða á því sviði.
  3. Forvarnarstarfs gegn neyslu vímuefna.
  4. Tómstunda- og menningarstarfs
  5. Annarra verkefna sem snúa að æskulýðsmálum og teljast í samræmi við yfirlýst stefnumið UMFÍ og USVS
  .

Umsóknir berist til UngmennasambandsVestur-Skaftafellssýslu með tölvupósti á usvs@usvs.is fyrir 1. mars n.k.